• doradztwo w zakresie zakupu
  • diagnostyka i przeglądy samochodów
  • pośrednictwo w zakupie